Доставка

След сключване на договора за покупко-продажба от разстояние „БГЕГГ“ ООД подготвя и изпълнява доставката или изпраща поръчката по куриерска фирма – подизпълнител, в срок от 24 часа до 7 (седем) работни дни. Този срок може да бъде удължен при официални празници или други обективни обстоятелства, за което Потребителите се уведомяват чрез публикация в Уебсайта, по имейл или телефон.

Потребителят разполага със следните варианти за доставка:

  • Взимане на поръчката от шоурума на Big Green Egg Bulgaria с адрес: гр. София 1407, бул. „Черни връх“ 69А. В този случай не се начисляват никакви такси за доставка, а при избрана опция наложен платеж цената се заплаща на място на продавач-консултантите.
  • Безплатна доставка на всички модели барбекю Big Green Egg, както и на всички видове външни кухни за територията на гр. София. Доставката се извършва от наш служител в дните от понеделник до петък между 9:00 и 18:00 ч. Доставката е възможна и за околните на гр. София градове и села при допълнителна уговорка между страните.
  • За други градове поръчките се изпращат с куриерска фирма – подизпълнител, а цената за доставката се поема от получателя и се заплаща на място на куриера.

ВАЖНО: Безплатната доставка от служител на „БГЕГГ“ ООД се отнася за случаите, в които в поръчката фигурира някой от моделите Big Green Egg или външна кухня (акациева маса, модулна рамка за Big Green Egg, разширение за модулна система). Аксесоарите за барбекю се изпращат по куриерска фирма – подизпълнител, включително за гр. София.

ВАЖНО: За улеснение на Потребителите, по уговорка между страните „БГЕГГ“ ООД може да достави поръчаните стоки (моделите Big Green Egg, външните кухня и някои аксесоари) сглобени. В този случай опаковката няма да бъде във вида, в който е излязла от завода на Big Green Egg. Стоките отново пристигат в оригинални опаковки и обезопасени за транспорт, но същите са били отваряни и от „БГЕГГ“ ООД за целите на сглобяването. Това се отнася както при доставка на стоки от наш служител, така и при изпращане с куриерска фирма – подизпълнител. По подразбиране обаче стоките се доставят несглобени, като инструкции за сглобяването могат да се намерят на Уебсайта или на уебсайта на Big Green Egg Europe: biggreenegg.eu.

При извършване на доставката от наш служител той се съобразява с предпочитанията на Получателя (Потребителя) относно начин и време на доставката в рамките на посочения 7 (седем) дневен срок.

Доставката от „БГЕГГ“ ООД се осъществява до:

  • Врата на апартамент или офис, в случай че сградата разполага с работещ асансьор, позволяващ качването на стоките. В противен случай, служител на „БГЕГГ“ ООД може да извърши доставка до врата, само в случай че получи необходимото съдействие за пренасянето на стоките по стълбите от страна на Получателя (при уговаряне на доставката Потребителят бива запитван от служител на „БГЕГГ“ ООД относно етажа за качване на стоките и възможността за получаване на съдействие за пренасянето им).
  • Вход на жилищна сграда, в случай че няма работещ асансьор, асансьорът не позволява качването на доставяните стоки или служителят на „БГЕГГ“ ООД не може да получи необходимото съдействие от Получателя.
  • Врата на двор или врата на къща, до които има проходим автомобилен път.

При извършване на доставката стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Получателя и/или упълномощено от него лице. За приемането на поръчката между него и „БГЕГГ“ ООД се подписва Приемо-предавателен протокол в два екземпляра – по един за всяка от страните.

При констатиране на външни видими дефекти – увредени опаковки, счупени или увредени компоненти на Big Green Egg или аксесоари, както и други видими щети, установени при доставката, същите се описват в Приемо-предавателния протокол в присъствието на служителя. При невъзможност за описване в протокола, Получателят следва незабавно да уведоми „БГЕГГ“ ООД на посочените в контактите телефони.

В случаите на горния параграф, стоките не се приемат, като същите подлежат на замяна от страна на „БГЕГГ“ ООД с нови, в разумен и допълнително уговорен между страните срок, в случай че такава замяна е възможна. В противен случай, по договаряне между страните се доставя друг вид артикул/и или Договора от разстояние подлежи на пълно или частично разваляне и съответно възстановяване на заплатените суми.

При приемане на доставката от Получателя или негово упълномощено лице без забележки, всякакви последващи претенции за външни видими дефекти на получените стоки се явяват неоснователни и не следва да бъдат удовлетворявани.

При посочен неверен или сгрешен адрес и/или при невъзможност за нашия служител да се свърже с Получателя, последният се освобождава от задължението си да осъществи доставка. То може да бъде предоговорено между страните, като сроковете за доставка започват да текат от момента на предоговарянето.

За останалите населени места „БГЕГГ“ ООД изпраща поръчките по куриерска фирма – подизпълнител.

ВАЖНО: Поради голямото различие в теглото и размерите на артикулите на Big Green Egg, ние не можем да предоставим цена за куриерската услуга предварително. Поради тази причина, след завършване на поръчката наш консултант ще се свърже с вас, за да ви уведоми за стойността на доставката. Въпреки това, в Уебсайта има посочено тегло на всеки артикул. Съобразно теглото на артикулите Вие можете да получите информация за приблизителната стойност на доставката на следния линк: Изчисли цена за доставката - ЕКОНТ. „БГЕГГ“ ООД винаги изпраща доставките от Офис на Еконт.

„БГЕГГ“ ООД не носи отговорност за забавяне на доставката от страна на куриерската фирма – подизпълнител, в случай че същата е била изпратена в срок.

В случай че поръчката съдържа стоки от керамика или чугун, „БГЕГГ“ ООД задължително извършва застрахова на пратката (обявена стойност).

Стойността на доставката чрез куриерска фирма – подизпълнител, включително застраховката, се заплаща от Получателя на куриера в момента на получаването на стоките.

В случай на видими дефекти и щети в получените стоки, надлежно установени в присъствието на куриера, за документирането им се прилагат условията на куриерската фирма – подизпълнител.