Връщане

Потребителят има право да се откаже от сключения договор от разстояние във всеки един момент, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка, в срок от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата, на която Потребителят или трето лице, различно от превозвача или негов представител, е влязъл във владение на стоките или от датата, на която същото това лице е влязло във владение на последната стока от една поръчка.

За да упражни правото си на отказ, Потребителят следва да уведоми „БГЕГГ“ ООД за решението си да се откаже от Договора с недвусмислено заявление, като изпрати следните данни на електронния адрес на дружеството (bgegg@abv.bg): номер на поръчка; имена на клиент и данни на фирма; телефон за връзка; наименования/кодове на продуктите, които подлежат на връщане; предпочитан начин за възстановяване на сумата; банкова сметка и титуляр на сметката, в случай на избран начин за възстановяване на сумите по банкова сметка.

Начините за възстановяване на сумите са: по банков път с превод от „БГЕГГ“ ООД към банкова сметка на Потребителя; в брой в шоурума на Big Green Egg Bulgaria с адрес: гр. София 1407, бул. „Черни връх“ 69А.

За да бъде спазен срока за отказ от договора, е достатъчно Потребителят да изпрати съобщението си за упражняване правото си на отказ от договора преди изтичане на 14 (четиринадесет) дневния срок.

Потребителят следва да изпрати по куриерска фирма или да върне на място в шоурума на Big Green Egg Bulgaria получените стоки най-късно в срок от 14 (четиринадесет) дни след деня, в който е уведомил „БГЕГГ“ ООД за отказа си от договора. Срокът се счита за спазен, ако Потребителят е изпратил стоките в срока, независимо че получаването им е настъпило след това.

Потребителят следва да поеме преките разходи по връщане на стоките.

При осъществен отказ от договора от страна на Потребителя „БГЕГГ“ ООД ще възстанови всички плащания, които е получил, без разходите за доставка, не по-късно от 14 (четиринадесет) дни, считано от момента на получаване на върнатите стоки, предмет на договора.

Потребителят носи отговорност за намаляване на стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики или добро функциониране.

Всички стоки следва да бъдат върнати в оригинална опаковка в нейната цялост, пълна окомплектовка с придружаващите я документи и без увреждания. „БГЕГГ“ ООД запазва правото си, в случай че върнатите стоки са с увредена опаковка, следи от употреба, драскотини, удари или липсващи части да прецени дали да ги приеме.