СЪВЕТИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА С УРЕДА BIG GREEN EGG

ВАЖНО! – Моля прочетете внимателно преди сглобяване и използване на Big Green Egg (Яйцето):

След първите четири запалвания, когато Яйцето е изстинало, проверете болтовете и връзките. Стегнете ги, ако е необходимо. Проверявайте болтовете и връзките всеки месец, особено ако местите Яйцето често.

Бъдете винаги предпазливи, когато работите с горещи готварски принадлежности.

Бъдете винаги предпазливи, когато местите, товарите/разтоварвате Big Green Egg, тъй като е тежък и може да ви нарани или да бъде повреден, ако бъде изпуснат.

Не вдигайте Big Green Egg за пантите или за металния обков. Винаги го вдигайте като го хващате за основата. Бъдете внимателни – тежко е.

Местете Big Green Egg чрез дърпане, а не чрез бутане.

Не изваждайте или премествайте огнището, ако то е нагорещено или съдържа горещи въглени. Изчакайте да се охлади.

След запалване на Яйцето винаги поставяйте регулатора или чугунената клапа с двойна функция върху комина.

В противен случай температурата ще се повиши значително и няма да можете да я контролирате.

Никога не гледайте в комина, когато използвате Big Green Egg.

Коминът не е прозорче за наблюдение. Не поглеждайте през него, когато използвате Яйцето или когато дървените въглища горят, защото горещият въздух, издигащ се от комина, може да причини сериозни наранявания.

Внимавайте, когато докосвате външната страна на Big Green Egg.

Въпреки че отвън Яйцето няма да се нагорещи толкова, колкото едно стоманено барбекю например, то все пак ще е доста горещо, когато се използва или преди да се е охладило. Не допускайте деца, домашни любимци и запалими материали в близост до барбекюто.

Използвайте правилните аксесоари за повдигане на решетките.

Щипката за повдигане на решетки (стоманени) или Масивната щипка за повдигане на чугунени решетки са специално разработени, за хващане и повдигане на горещите решетки за печене, докато използвате Big Green Egg.

Внимавайте, когато отстранявате използваните аксесоари.

Винаги бъдете изключително предпазливи, когато отстранявате горещи компоненти и аксесоари от Big Green Egg, като например Керамичния конвектор или Камъка за печене. Винаги трябва да използвате термоустойчиви ръкавици и подходящи инструменти, за да предотвратите изгаряния. След премахване, поставете стоманените, чугунените и керамичните аксесоари на незапалима повърхност, където няма да бъдат докоснати случайно и да причинят изгаряния.

Използвайте Big Green Egg винаги на стабилно и хоризонтално място.

Не поставяйте Яйцето на склон или неравни повърхности, където може да се обърне, под ниски дървета или храсти. Когато го позиционирате, заключете колелцата на стойката, върху която е поставен.

Бъдете внимателни при запалване на дървените въглища. Изолзвайте подходящи инструменти, така че да предотвратите изгаряния.

Никога не използвайте запалителни течности.

Те може да се абсорбират от керамиката на Big Green Egg, оставяйки неприятен мирис и разваляйки вкуса на приготвяната храна. Вместо това, използвайте натуралните разпалки за въглища на Big Green Egg. Те са безмирисни и са най-бързият начин за разпалване и достигане на температура за готвене, без да бъдат използвани химически течности.

ВИНАГИ гответе при затворен купол.

Вашето Big Green Egg е проектирано да готви при затворен купол, използвайки патентования механизъм за въздушен контрол за регулиране на температурата. Оставяйки купола отворен, пламъкът и температурата ще се увеличат и това ще доведе до нежелани резултати. Когато проверявате или премествате храна, опитвайте това да става бързо, като веднага след това затворите купола. Помнете: „If you’re looking…. you’re not cooking!”.

НИКОГА на оставяйте прибори, щипки и други инструменти между двете части – купола и основата.

Това ще нарани с времето двете части и ще изкриви металния обков и купола.

Не гответе на високи температури при първото използване на Big Green Egg.

Това може да повреди уплътнението. Старайте се при първите няколко готвения температурата да не надвишава 170 С°, за да може уптлътнението да улегне добре към Big Green Egg;

Помнете да вентилирате вашия Big Green Egg преди отваряне.

Когато отваряте вашето Яйце при висока температура ( 200С° и нагоре ), препоръчително е да отворите малко купола няколко пъти, за да може Яйцето да се вентилира по-бързо. Никога не позволявайте на деца да отварят купола на Яйцето.

Съхранявайте въглищата винаги сухи.

Въпреки че влажните въглища горят, те са трудни за разпалване. Може да използвате неизгорелите въглища, останали в огнището от последното готвене, но те може да са влажни. За да ги разпалите по-лесно, добавете 50% повече сухи въглища за лесно запалване. Съхранявайте резервните въглища в сухи проветриви помещения, така че да не поемат влага.

Винаги използвайте качествени дървени въглища.

Вашето Яйце е проектирано да готви ефикасно продължително време в голям температурен диапазон. Това може да бъде постигнато само чрез използване на подходящ горивен материал. Поради това ние много внимателно селектираме естествените дървени въглища и ги пакетираме в опаковка на Big Green Egg. Някои от различните марки въглища съдържат химикали, петролни продукти и други нежелани съставки и като резултат те не работят добре, като генерират неприятни аромати и голямо количество пепел, което може да блокира въздешния поток в Big Green Egg.

НИКОГА не използвайте вода за напръскване или за гасене на въглищата.

Просто поставете Керамичната шапка върху отвора за въздух, когато приключите с готвенето. Ако пък вашия Big Green Egg е с регулатор – затворете го напълно. Това ще изгаси пламъка и ще позволи останалите въглища да бъдат използвани отново следващия път. Препоръчваме да съхранявате двойната клапа за регулиране на температурата вътре в Яйцето, когато не се използва. Така ще я запазите суха и ще предотвратите появата на ръжда. Същото не се отнася за регулатора.

Не разбърквайте и не обръщайте въглищата, когато се запалят.

Керамичното огнище на Big Green Egg е специално проектирано да възпламенява и подържа горенето на въглищата, без те да бъдат разбърквани и обръщани по време на горенето. Така вие не се ангажирате с грижи за горещите въглища, а и те работят по най-добрия начин.

Не използвайте вода за почистване на вътрешноста на Big Green Egg.

Вашето Яйце е самопочистващо се. Керамичната вътрешност е пореста и може да абсорбира водата. Просто затворете капака и двата отвора за въздух след готвенето, като по този начин всякакви остатъци от храна ще изгорят и ще се овъглят. При следващото готвене може лесно да ги отстраните с телената четка на Big Green Egg;

Правете периодични проверки за разхлабени връзки.

Металният обков на Big Green Egg e проектиран да държи купола на Яйцето в стабилно и сигурно положение, когато е отворен или затворен, както и всички болтове и гайки, които свързват останалите части. Препоръчително е след първите няколко използвания да проверите добре ли са стегнати всички връзки и ако не са, да ги стегнете. Следващите проверки ще бъдат достатъчни, ако се извършват веднъж в месеца.

Бъдете внимателни, когато работите с металните части.

Металният обков, вратичката за въздух в долната част на основата и някои други метални части са с остри ръбове и могат да бъдат опасни - бъдете внимателни, за да предотвратите нежелани наранявания.

Поставете правилно патентованата стоманена вратичка за въздух.

Ако по някаква причина отстраните плъзгащата вратичка и предпазната решетка, бъдете внимателни за правилното им поставяне обратно по места. Първо поставете предпазната решетка с двете ръкохватки от ляво, а след това плъзгащата се стоманена вратичка с ръкохватката от дясно, поставена така, че да се плъзга в улеите външно от предпазната решетка. Единственият случай, при който ще имате нужда да отворите вратичката докрай, ще бъде, когато трябва да почистите пепелта. Пипайте внимателно вратичката - може да има остри ръбове. Предпазната решетка е винаги затворена в лява позиция, когато барбекюто се използва, тъй като по този начин се елиминира риска от излизане на искри или горящи въглени през нея.

Винаги бъдете внимателни, когато работите с Big Green Egg. Не забравяйте за опасността от пожар.

Не оставяйте Яйцето с отворен купол, ако не сте до него. Внимавайте за наличието на дървета със сухи листа или други запалими материали в непосредствена близост до Яйцето, докато работи. Те може да предизвикат пожар, ако влязат в контакт с искри или горещи въглени. Наблюдавайте и членовете на вашата компания, особено деца и животни. Вземете всички необходими мерки за опазването на хората, животните, имуществото и природата от огън или горещи предмети.

Не палете и не използвайте Big Green Egg в затворени помещения без подходяща вентилация и спазени противопожарни изисквания. Съблюдавайте местните разпоредби, когато го използвате на открито.

Big Green Egg трябва да се използва на открито. Разполагайте го на безопасно разстояние от складове и помещения с лесно горими материали. Не запалвайте и не използвайте Яйцето в затворени помещения без подходяща вентилация. Препоръчително е вътрешното използване на Big Green Egg да е в съответствие с противопожарните норми и където има необходимата вентилация!

Big Green EGG е много сигурен и безопасен уред, ако се използва внимателно и според указанията за безопастност.

Ако го използвте правилно, ще се радвате много години на безпроблемната му работа.

БЕЗОПАСНАТА РАБОТА Е ОТГОВОРНОСТ НА ВСЕКИ, КОЙТО ИЗПОЛЗВА ЯЙЦЕТО.